İçeriğe geç

7 Adımda Kişisel Finansal Plan Nasıl Hazırlanır?

Para söz konusu olduğunda çoğu birey paralarından maksimum kazanç elde etmek için kişisel finans işlerini kendileri yönetmeyi sever. Bu amaca ulaşmak için öncelikle mali hedeflerin belirlenmesi ve önceliklerin belirlenmesi gerekir.

Kişisel finansal planlama, maksimum memnuniyeti sağlamak için finansmanınızı yönetme sürecidir. Kişisel mali plan, bunlara ulaşmak için ilgili eylem planlarıyla birlikte kişisel mali hedeflerin yazılı bir belgesidir. Bu, her mali hedefin eylem planları veya stratejiler tarafından desteklenmesi gerektiği anlamına gelir.

Başarmayı planlamayan bir kişinin mutlaka başarısız olmayı planladığı söylenir. Bu nedenle, kişisel finansal planınız yoksa, şimdi hazırlamak için zamanı geldi demektir. Bu makale kişisel finansman planlamasında yedi önemli adımı göstermeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Mali Planın Hazırlanmasındaki Adımlar

A- Mevcut Durumunuzun Değerlendirilmesi

İyi bir kişisel finansal planın başlangıcı, mevcut mali durumunuzun öz değerlendirmesidir. Kendiniz için finansal tablo oluşturmayı içerir. Bu, planlamanın başında bir kişisel gelir tablosu ve kişisel net değer beyanı (bilanço) hazırlayarak gerçekleştirilebilir.

Kişisel gelir tablosu, başlıca gelir kaynakları listenizi ve gider kategorilerini içerecektir.

Kişisel net değer beyanatı, toplam kişisel varlıkların yükümlülüklerden (diğerlerini borçlu olduğunuz paradan) az olmasıdır.

Özdeğerlendirme, bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısı, yaş, meslek türü, genel enflasyon, faiz oranı gibi sosyal ve genel ekonomik koşullarınızı da dikkate almalıdır.

B- Kişisel Mali Hedefleri Belirleyin

Bir sonraki adım, kişisel değerlerinize, sosyal ve ekonomik koşullarınıza dayalı kişisel finansal hedefler belirlemektir. Bu hem mevcut hem de gelecekteki koşullar olmalıdır. İyi bir finansal hedefin akıllıca olması gerektiğini, yani spesifik, ölçülebilir, elde edilebilir, gerçekçi ve zamana dayalı olduğunu unutmayın.

C- Olası Eylem Planlarını veya Stratejileri Belirleyin

Bu adımda, belirlenen mali hedefleri gerçekleştirmenize yardımcı olacak olası stratejileri tasarlayacaksınız. Stratejiler veya eylem planları, ilave bilgi ve beceriler kazanma ve hedeflerinize ulaşmanız için gerektiğinde diğer insanların desteği sağlanabilir ve birtakım kurumlarla da işbirliği yapabilir.

Genel olarak, eylem planları, finansal planlama amacıyla üç kategoriye ayrılabilir:

  1. Kazanç vasıtalarınızı artırın – (kazançlarınızı artıracak herhangi bir şey)
  2. Harcama alışkanlığınızla disipline alın.
  3. Tasarruf edin ve aynı zamanda doğru ürünlere zamanında yatırım yapın.

Şimdi B. maddesinde belirlediğiniz her bir hedefe ulaşmanıza yardımcı olabilecek tüm önemli işlemleri listeleyin.

D- Alternatif Eylem Planlarını Değerlendirin

Mali hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilecek olası eylemleri tanımladığınıza göre bir sonraki adım her bir eylem planını değerlendirmektir. Bu, size en uygun seçeneği / seçenekleri belirlemenizde yardımcı olacaktır. Değerlendirme her bir stratejinin artı ve eksilerini oluşturabilir.

E- Eylem Planı’nı Seçin ve Oluşturun

Tanımlanan seçeneklerin değerlendirilmesini takiben, uygulama için bir veya iki eylem planı seçmelisiniz. Aynı zamanda, her bir hedef için olası eylem planının değerlendirme analizini kullanarak hangi hedefin takip edileceği konusunda karar verin.

F- Mali Eylem Planınızı Uygulayın

Eylem planlarının uygulanması kişisel mali yönetimin en zor kısmıdır. Vasıtalarnızı arttırmak ve / veya kendinizi değiştirmek için çok çalışmanız gereken adımdır. Uygulama, kişisel bütçeleme ve kayıt tutma gibi özel araçların kullanımını da içermektedir. Uygulamada, planlanan eylemlerin yürütülmesini sağlamak için çalışmalısınız.

G- Finansal Planınızı Gözden Geçirin

Finansal hedeflerin, evlilik, doğum, yeni iş vb. yaşam koşullarındaki değişiklikler nedeniyle zamanla değişebileceğini tahmin edebilirsiniz. Uzun vadeli hedefler doğrultusunda yolunuza devam edebilmeniz ve değişiklikleri yansıtmak için gözden geçirmeye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, hedefler ve ilgili eylem planı ile alakalı kararınız taşlarla oyulmamalıdır.

Mali inceleme size seçilen eylem planlarının başarısına erişme fırsatı verir. Gerekirse, yeni bir plan hazırlanabilir veya mevcut plan ayarlanabilir. İnceleme, mali koşullarınızdaki değişikliklerin sıklığına bağlı olarak üçer aylık veya aylık periyodlar halinde yapılmalıdır.

Sonuç

Her şeyden önce, kişisel finansal planınızın başarısı planlama ve uygulama sürecine bağlıdır. Tanımlanmış eylem planlarıyla akıllıca hedeflere ihtiyacınız var.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir